Persluchtfilters

Persluchtfilters worden gebruikt om verontreinigingen uit perslucht te verwijderen. De kwaliteit van de perslucht is afhankelijk van de toepassing. Volgens ISO 8573-1 zijn er zes kwaliteitsklassen, en met elk niveau stijgen de productiekosten van lucht.

Om kosteneffectief te zijn, moet het persluchtsysteem voldoen aan, maar niet hoger zijn dan, het niveau dat vereist is voor uw toepassing. Daarom is het uiterst belangrijk om het zuiveringsniveau van het filterelement te specificeren.

Basisprincipes van filtratie
Om onzuiverheden efficiënt te verwijderen, is het essentieel om te beschikken over goede persluchtfilters, die bestaan uit filterhuis en filterelement. Het filterelement is bedoeld om de meeste vaste en vloeibare verontreinigingen uit de perslucht te verwijderen. Filterelementen gebruiken twee soorten filtratie: oppervlakte- en dieptefiltratie.

Wat voor soort filtratie heeft mijn systeem nodig?
compressed air filtersModerne productiebedrijven hebben dure en complexe productieapparatuur nodig om aan de eisen van de moderne markt te voldoen. Apparatuur en machines die door perslucht worden aangedreven, zijn niets waard als de kwaliteit van perslucht slecht is. Stilstand en onbetrouwbaarheid zijn niet acceptabel.  

Persluchtverontreiniging is een reëel probleem, dat niet kan worden genegeerd. Zelfs het meest eenvoudige en elementaire gebruik van perslucht vereist een minimale behandeling, inclusief het verwijderen van water, olie en vaste stoffen. Om maximale prestaties en betrouwbaarheid te garanderen, is schone, droge en betrouwbare persluchttoevoer essentieel voor een efficiënte en kosteneffectieve productie. De belangrijkste factor bij het plannen van een efficiënt persluchtsysteem is het kennen van alle bronnen en soorten persluchtverontreinigingen en de vereiste maximale niveaus van bepaalde verontreinigingen.

Verontreinigingen komen uit verschillende bronnen naar het persluchtsysteem:
- Atmosferische lucht die waterdamp, stof, oliedampen en micro-organismen bevat.
- Luchtcompressor genereert olieverontreinigingen in vloeistof-, aerosol- en dampfase.
- Luchtketels (drukvaten) en distributiesystemen genereren corrosie en kalkaanslag.

filtration rates enVoorfilters voor algemeen gebruik (B, P and R) 
Voorfilterelementen zijn ontworpen voor het efficiënt verwijderen van grove vaste deeltjes en bulkvloeistoffen uit perslucht. Dit type filter wordt meestal gebruikt als voorfilter voor het coalescentiefilter. Ze zijn vereist voor niet-gesmeerde en gesmeerde compressoren.

Filters voor het verwijderen van olie (M and S)
Coalescentie filterelementen worden gebruikt voor een zeer efficiënte verwijdering van vaste deeltjes, olieaerosolen en water uit perslucht. Olie verwijderende persluchtfilters zijn meestal gemaakt van speciaal coalescentie materiaal op basis van glasvezels. Deze materialen maken de vorming van oliedruppels mogelijk, die door een luchtstroom naar de buitenkant van het filter worden gedwongen. Wanneer het de buitenkant van het filtermateriaal bereikt, wordt het tegengehouden in een poreus schuimmateriaal, dat het filterelement bedekt, en loopt vervolgens naar de bodem van het filterhuis. De olie wordt afgevoerd via de automatische condensaataftap.

Actieve kool persluchtfilters (A and A2)
Actieve koolfilters zijn vereist in toepassingen waar de lucht nodig is om te ademen; mengen met voedsel, farmaceutische producten of andere soortgelijke toepassingen. Actieve kool filterelementen zijn ontworpen voor het zeer efficiënt verwijderen van olie, koolwaterstoffen, dampen en geuren uit perslucht. Actieve kool is een uitstekend adsorbens voor oliedampen en een medium geschikt voor de zuivering van perslucht. Het moet in fijne korrelvorm zijn om een groot oppervlak te genereren waarop de adsorptie kan plaatsvinden. Het is essentieel dat het coalescentiefilterelement wordt geïnstalleerd als een voorfilter stroomopwaarts van het actief koolfilter. 

Katalysator persluchtfilters (H2)
Katalysator- of tweetraps filterelementen worden gebruikt voor een zeer efficiënte reductie van koolmonoxide en enkele andere stoffen uit gecomprimeerde ademlucht. In de eerste fase reduceert de Hopcalite-katalysator het niveau van deze stoffen uit de lucht en in de tweede fase onderschept het dieptevezel filtermedium alle Hopcalite stofdeeltjes. Het is essentieel dat het coalescentiefilterelement wordt geïnstalleerd als een voorfilter voor het filter van Catalyst-kwaliteit en dat de relatieve vochtigheid voldoende laag is. 

Moleculaire zeef persluchtfilters (MS2)
Een moleculaire zeef is een materiaal met poriën (zeer kleine gaatjes) van uniforme grootte. Deze poriën passen bij de afmetingen van kleine moleculen, waardoor de adsorptie van grote moleculen wordt voorkomen en alleen de kleinere moleculen doorlaat.
Moleculaire zeeffilterelementen worden gebruikt voor het scheiden van waterdamp uit kleine persluchtstromen en dus voor luchtdroging. In de eerste fase absorbeert het droogmiddel waterdamp uit de lucht en in de tweede fase onderschept het dieptevezel filtermedium alle stofdeeltjes. De filtratiekwaliteit van moleculaire zeef is geschikt voor toepassingen op het punt van gebruik. Het is belangrijk dat de inlaatlucht vrij is van vloeibaar water en olieaerosolen.

Steriele persluchtfilters
Steriele persluchtfilters verwijderen micro-organismen uit perslucht en worden gebruikt in processen en systemen die de hoogste luchtkwaliteit vereisen. Gesteriliseerde persluchtfilters zijn gemaakt van materialen die stoomsterilisatie op hoge temperatuur mogelijk maken.


Prijsaanvraag

Ik zou graag een aanvraag willen sturen en ik accepteer het Privacybeleid.


Omega Air d.o.o. Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10
1000 Ljubljana
Slovenia
+386 (0)1 200 68 00
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f207c79#EM#